Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 xuất bản ngày 07-05-2019: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-04-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 07)
08-04-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh. (từ trang 08 đến trang 09)
09-04-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 11)
18-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 12 đến trang 13)
16-04-2019 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 15)
18-04-2019 Quyết định số 642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép giải thể Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam. (trang 16)
04-05-2019 Quyết định số 719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu công nghiệp Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (từ trang 17 đến trang 18)
22-04-2019 Quyết định số 656/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và các Đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp. (từ trang 19 đến trang 34)
04-05-2019 Quyết định số 726/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam năm 2019. (từ trang 35 đến trang 45)
4,173,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner