Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 37 xuất bản ngày 25-10-2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 02 đến trang 16)
30-05-2012 Quyết định số 726/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án khu đô thị mới Châu Sơn, thành phố Phủ Lý”. (từ trang 17 đến trang 24)
19-10-2012 Quyết định số 1387/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án khu đô thị bờ Tây sông Đáy, thành phố Phủ Lý”. (từ trang 25 đến trang 31)
22-10-2012 Quyết định số 1393/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. (từ trang 32 đến trang 52)
22-10-2012 Quyết định số 1394/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh. (từ trang 53 đến trang 54)
25-10-2012 Quyết định số 1414/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn khảo sát, kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. (trang 55)
4,163,306 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner