Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 04 xuất bản ngày 05-01-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quyết toán ngân sách năm 2009 tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
21-12-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 05 đến trang 09)
21-12-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 15)
21-12-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cho ngân sách cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã phường, thị trấn. (từ trang 16 đến trang 20)
21-12-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2011. (từ trang 21 đến trang 42)
21-12-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh. (từ trang 43 đến trang 44)
21-12-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 45 đến trang 56)
08-11-2010 Quyết định số 1236A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm dạy nghề cho trẻ em khuyết tật trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (trang 57)
22-12-2010 Quyết định số 1470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 58 đến trang 59)
23-12-2010 Quyết định số 1510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. (từ trang 60 đến trang 61)
4,225,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner