Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 xuất bản ngày 25-02-2011: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 09)
21-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 10 đến trang 14)
24-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực các xã, thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên năm 2011. (từ trang 15 đến trang 25)
21-01-2011 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Hà Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 26 đến trang 39)
11-02-2011 Quyết định số 187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. (trang 40)
15-02-2011 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm tư vấn xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải. (trang 41)
20-01-2011 Quyết định số 70/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. (trang 42)
21-01-2011 Quyết định số 92/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. (trang 43)
21-01-2011 Quyết định số 93/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tỉnh Hà Nam. (từ trang 44 đến trang 45)
24-01-2011 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh bánh đa nem làng Chều. (từ trang 46 đến trang 47)
25-01-2011 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 48)
25-01-2011 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 49)
27-01-2011 Quyết định số 147/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Quân dân y tỉnh Hà Nam. (từ trang 50 đến trang 51)
28-01-2011 Quyết định số 165/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 52)
28-01-2011 Quyết định số 166/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 53)
28-01-2011 Quyết định số 167/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 54)
29-01-2011 Quyết định số 176/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Hà Nam năm 2011. (từ trang 55 đến trang 56)
29-01-2011 Quyết định số 179/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban Hậu cần địa phương tỉnh Hà Nam. (từ trang 57 đến trang 58)
18-02-2011 Quyết định số 193/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Hà Nam. (từ trang 59 đến trang 60)
23-02-2011 Quyết định số 214/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tỉnh Hà Nam. (trang 61)
4,208,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner