Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 xuất bản ngày 10-03-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực các xã, thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Lục năm 2011. (từ trang 03 đến trang 22)
08-03-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp các xã; thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bảng năm 2011. (từ trang 23 đến trang 44)
08-03-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực các xã, thị trấn và đường tỉnh lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân năm 2011. (từ trang 45 đến trang 62)
17-02-2011 Quyết định số 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình hành động phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em. (từ trang 63 đến trang 64)
24-02-2011 Quyết định số 225/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Hà Nam năm 2011. (từ trang 65 đến trang 68)
28-02-2011 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. (từ trang 69 đến trang 70)
28-02-2011 Quyết định số 233/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban tuyển sinh quân sự tỉnh. (trang 71)
07-03-2011 Quyết định số 270/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án Phát triển đô thị Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. (trang 72)
09-03-2011 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. (từ trang 73 đến trang 74)
3,935,313 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner