Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 xuất bản ngày 05-10-2011: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 08)
04-10-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008. (trang 09)
22-09-2011 Quyết định số 1148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 10 đến trang 14)
22-09-2011 Quyết định số 1149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án "Xây dựng khu chăn nuôi tập trung giai đoạn 2011 - 2015". (từ trang 15 đến trang 19)
23-09-2011 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc Sở Công Thương. (trang 20)
23-09-2011 Kế hoạch số 1333/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Nam về phát triển hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Hà Nam đến năm 2015. (từ trang 21 đến trang 25)
14-09-2011 Quyết định số 1105/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 26 đến trang 29)
14-09-2011 Quyết định số 1106/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu của Sở Nội vụ. (từ trang 30 đến trang 34)
23-09-2011 Quyết định số 1160/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 35 đến trang 36)
23-09-2011 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Nam. (từ trang 37 đến trang 38)
23-09-2011 Quyết định số 1162/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Hà Nam do EU tài trợ. (từ trang 39 đến trang 40)
30-09-2011 Quyết định số 1179/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay đổi thành viên Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hà Nam. (trang 41)
03-10-2011 Quyết định số 1180/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 42 đến trang 43)
03-10-2011 Quyết định số 1181/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Mỹ Tho, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm. (trang 44)
03-10-2011 Quyết định số 1185/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam. (từ trang 45 đến trang 46)
22-09-2011 Kế hoạch số 1302/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 47 đến trang 52)
3,940,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner