Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 xuất bản ngày 15-01-2010: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp điều hành ngân sách năm 2010 tỉnh Hà Nam. (trang 03)
21-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết toán ngân sách năm 2008 tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 05)
21-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2010. (từ trang 06 đến trang 25)
24-12-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố. (trang 26)
08-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập. (trang 27)
08-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 28)
16-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 29 đến trang 32)
17-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 33 đến trang 37)
23-12-2009 Quyết định số 1751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh. (trang 38)
25-12-2009 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng Phủ Lý. (trang 39)
25-12-2009 Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng Kim Thanh. (trang 40)
25-12-2009 Quyết định số 1779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng Hà Nam. (trang 41)
17-12-2009 Quyết định số 1694/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, chấn chính hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 42 đến trang 43)
18-12-2009 Quyết định số 1710/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm di tích lịch sử, thắng cảnh đền Trúc - Ngũ Động Sơn thuộc xã Thi Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. (trang 44)
18-12-2009 Quyết định số 1711/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm di tích lịch sử, thắng cảnh chùa Bà Đanh - núi Ngọc thuộc xã Ngọc Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. (trang 45)
22-12-2009 Quyết định số 1736/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 46)
22-12-2009 Quyết định số 1737/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 47)
22-12-2009 Quyết định số 1738/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 48)
22-12-2009 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 49)
22-12-2009 Quyết định số 1741/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 50)
31-12-2009 Quyết định số 1838/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. (từ trang 51 đến trang 52)
3,822,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner