Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 xuất bản ngày 06-07-2010: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-06-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu tiền đấu giá đất tại 5 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới. (trang 03)
03-06-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Kim Bảng. (trang 04)
14-06-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 05 đến trang 07)
30-06-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 10)
30-06-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử - tỉnh Hà Nam. (từ trang 11 đến trang 18)
06-07-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 19 đến trang 36)
09-06-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bán đấu giá tài sản. (từ trang 37 đến trang 39)
20-04-2010 Quyết định số 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. (từ trang 40 đến trang 41)
02-06-2010 Quyết định số 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020. (từ trang 42 đến trang 48)
02-06-2010 Quyết định số 558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng Duy Tiên. (trang 49)
02-06-2010 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Nam. (từ trang 50 đến trang 51)
18-06-2010 Quyết định số 596/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam. (từ trang 52 đến trang 53)
18-06-2010 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam. (từ trang 54 đến trang 55)
21-06-2010 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 56 đến trang 57)
22-06-2010 Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận lại các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 58)
30-06-2010 Quyết định số 657/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh. (trang 59)
01-07-2010 Quyết định số 662/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề Phúc Hân. (trang 60)
02-07-2010 Quyết định số 666/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh năm 2010. (trang 61)
05-07-2010 Quyết định số 668/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Giám sát và phòng, chống tham nhũng. (trang 62)
05-07-2010 Quyết định số 669/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Nam. (từ trang 63 đến trang 64)
3,935,096 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner