Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 06-08-2010: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 04 đến trang 07)
09-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. (trang 08)
09-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. (từ trang 09 đến trang 11)
09-07-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2010 - 2011. (từ trang 12 đến trang 14)
09-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí cầu đối với một số phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 17)
14-07-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 18 đến trang 19)
19-07-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 20 đến trang 24)
29-07-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. (trang 25)
29-07-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. (từ trang 26 đến trang 28)
03-08-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2010 - 2011. (từ trang 29 đến trang 31)
03-08-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 32 đến trang 38)
08-07-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản. (từ trang 39 đến trang 40)
15-07-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 41 đến trang 44)
09-07-2010 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2011. (trang 45)
08-07-2010 Quyết định số 684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 47)
13-07-2010 Quyết định số 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 58)
27-07-2010 Quyết định số 785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam. (từ trang 59 đến trang 62)
04-08-2010 Quyết định số 814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 63 đến trang 64)
09-07-2010 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I và II. (trang 65)
09-07-2010 Quyết định số 691/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (trang 66)
13-07-2010 Quyết định số 709/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Ban quản lý Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Hà Nam do EU tài trợ được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch. (trang 67)
13-07-2010 Quyết định số 712/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v chỉ định thay thế Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. (trang 68)
14-07-2010 Quyết định số 713/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. (trang 69)
15-07-2010 Quyết định số 722/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nam. (từ trang 70 đến trang 73)
16-07-2010 Quyết định số 730/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 74)
19-07-2010 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Nam Lý. (trang 75)
21-07-2010 Quyết định số 742/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý”. (từ trang 76 đến trang 83)
28-07-2010 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Hà Nam. (từ trang 84 đến trang 85)
29-07-2010 Quyết định số 791/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công báo. (từ trang 86 đến trang 87)
29-07-2010 Quyết định số 792/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 88 đến trang 90)
05-08-2010 Quyết định số 818/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư ngành y tế. (từ trang 91 đến trang 92)
06-08-2010 Quyết định số 827/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 93 đến trang 94)
3,935,341 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner