Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 xuất bản ngày 28-09-2010: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-08-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người nghèo giai đoạn 2010 - 2015. (từ trang 04 đến trang 06)
30-08-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 07 đến trang 13)
31-08-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 18)
11-09-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 19 đến trang 23)
15-09-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí cầu đối với một số phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 25)
22-09-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 26)
31-08-2010 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 27 đến trang 29)
20-09-2010 Quyết định số 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Đồng Văn, huyện Duy Tiên. (trang 30)
20-09-2010 Quyết định số 998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm. (trang 31)
27-09-2010 Quyết định số 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 32 đến trang 33)
11-08-2010 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay thế, bổ sung Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. (trang 34)
19-08-2010 Quyết định số 875/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc. (trang 35)
19-08-2010 Quyết định số 881/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I và II. (trang 36)
19-08-2010 Quyết định số 882/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (từ trang 37 đến trang 38)
19-08-2010 Quyết định số 883/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 39)
19-08-2010 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh. (từ trang 40 đến trang 41)
25-08-2010 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung, thay thế Thư ký Hội đồng KHCN tỉnh và thành viên tổ thẩm định dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. (trang 42)
25-08-2010 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đề án của tỉnh Hà Nam thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. (trang 43)
26-08-2010 Quyết định số 921/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 44)
26-08-2010 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 45)
31-08-2010 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện dự án Khu đô thị Sông Châu tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân”. (từ trang 46 đến trang 53)
31-08-2010 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 54)
09-09-2010 Quyết định số 954/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 55 đến trang 56)
11-09-2010 Quyết định số 967/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 57)
11-09-2010 Quyết định số 968/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 58)
11-09-2010 Quyết định số 969/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 59)
3,935,107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner