Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 10 xuất bản ngày 20-08-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 08)
18-08-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. (từ trang 09 đến trang 10)
06-08-2009 Quyết định số 916/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập, tổ chức hoạt động của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn các Sở, ngành và địa phương. (từ trang 11 đến trang 14)
07-08-2009 Quyết định số 925/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng Bệnh viện cao cấp Bình An. (từ trang 15 đến trang 20)
11-08-2009 Quyết định số 942/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập khu công nghiệp Hoà Mạc, tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 22)
14-08-2009 Quyết định số 955/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010 tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 24)
14-08-2009 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 25 đến trang 26)
19-08-2009 Quyết định số 983/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Công đoàn. (trang 27)
19-08-2009 Quyết định số 984/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (trang 28)
19-08-2009 Quyết định số 985/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (trang 29)
19-08-2009 Quyết định số 986/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II. (trang 30)
19-08-2009 Quyết định số 987/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 31)
19-08-2009 Quyết định số 988/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 32)
19-08-2009 Quyết định số 989/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. (từ trang 33 đến trang 39)
17-08-2009 Kế hoạch số 1090/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Chủ yếu giai đoạn từ nay đến năm 2011). (từ trang 40 đến trang 49)
18-08-2009 Quyết định số 981/QĐ-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm v/v phê duyệt xã, phường, thị trấn trọng điểm về phòng, chống HIV/AIDS năm 2010. (từ trang 50 đến trang 52)
11-08-2009 Hướng dẫn số 1063/HD-BVSTBPN của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ kiện toàn, tổ chức hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. (từ trang 53 đến trang 55)
3,822,726 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner