Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 xuất bản ngày 15-01-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008. (từ trang 03 đến trang 18)
20-12-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 19 đến trang 33)
21-12-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập. (trang 34)
25-12-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng. (từ trang 35 đến trang 39)
31-12-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành. (từ trang 40 đến trang 45)
18-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 46 đến trang 49)
18-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện Bình Lục năm 2008. (từ trang 50 đến trang 51)
18-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất đai năm 2008. (từ trang 52 đến trang 53)
18-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục năm 2008. (từ trang 54 đến trang 57)
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 58 đến trang 59)
19-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 60 đến trang 64)
19-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân v/v phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị năm 2008. (từ trang 65 đến trang 68)
19-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc quy hoạch xây dựng cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đồng Lý và cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Nhân Mỹ. (trang 69)
19-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (trang 70)
4,173,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner