Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 05 xuất bản ngày 22-05-2008: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà cửa vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất. (từ trang 03 đến trang 13)
08-05-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008. (từ trang 14 đến trang 16)
16-05-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng HanamNet. (từ trang 17 đến trang 21)
14-04-2008 Quyết định số 446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Hà Hoa Tiên. (từ trang 22 đến trang 26)
21-04-2008 Quyết định số 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của một số cơ quan thuộc tỉnh. (từ trang 27 đến trang 28)
21-04-2008 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 29 đến trang 30)
22-04-2008 Quyết định số 475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 32)
29-04-2008 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Ba Sao. (trang 33)
29-04-2008 Quyết định số 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Tràng An. (trang 34)
29-04-2008 Quyết định số 516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Bồ Đề. (trang 35)
29-04-2008 Quyết định số 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Lý. (trang 36)
29-04-2008 Quyết định số 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Tiên Hiệp. (trang 37)
01-04-2008 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hành tiết kiệm điện năm 2008. (từ trang 38 đến trang 39)
28-01-2008 Quyết định số 221/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh danh sách thành viên Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. (từ trang 40 đến trang 41)
22-04-2008 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng có nghề tiểu thủ công nghiệp. (từ trang 42 đến trang 43)
22-04-2008 Quyết định số 479/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề và làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp. (từ trang 44 đến trang 45)
22-04-2008 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh và người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 47)
07-05-2008 Quyết định số 533/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Mỹ Thọ - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 58)
07-05-2008 Quyết định số 534/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Thanh Nghị - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. (từ trang 59 đến trang 68)
07-05-2008 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Tiên Tân - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam. (từ trang 69 đến trang 78)
3,376,860 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner