Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 02 xuất bản ngày 02-02-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2009 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 14)
22-01-2009 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 26)
23-01-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường mầm non, phổ thông giai đoạn 2009 - 2013. (từ trang 27 đến trang 29)
07-01-2009 Quyết định số 20/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Hà Nam. (từ trang 30 đến trang 34)
07-01-2009 Quyết định số 22/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 36)
07-01-2009 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương chi tiết Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (từ trang 37 đến trang 40)
09-01-2009 Quyết định số 34/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi Công ty Khai thác công trình thủy lợi Kim Bảng thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. (từ trang 41 đến trang 42)
09-01-2009 Quyết định số 35/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi Công ty Khai thác công trình thủy lợi Duy Tiên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. (từ trang 43 đến trang 44)
09-01-2009 Quyết định số 36/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Hà Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. (từ trang 45 đến trang 46)
09-01-2009 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện cao cấp Bình An. (từ trang 47 đến trang 50)
09-01-2009 Quyết định số 44/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. (từ trang 51 đến trang 52)
23-01-2009 Quyết định số 185/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 54)
23-01-2009 Quyết định số 186/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam. (từ trang 55 đến trang 60)
3,838,463 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner