Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 03 xuất bản ngày 02-03-2009: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-02-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 03 đến trang 07)
22-01-2009 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kim Bảng. (từ trang 08 đến trang 20)
22-01-2009 Quyết định số 172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Duy Tiên. (từ trang 21 đến trang 32)
12-02-2009 Quyết định số 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2009. (từ trang 33 đến trang 44)
23-01-2009 Quyết định số 187/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Bình Lục. (trang 45)
11-02-2009 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo "Chuẩn Quốc gia về y tế xã" tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 47)
11-02-2009 Quyết định số 200/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 49)
11-02-2009 Quyết định số 203/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Lý Nhân. (từ trang 50 đến trang 51)
12-02-2009 Quyết định số 206/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban tuyển sinh Quân sự tỉnh. (trang 52)
19-02-2009 Quyết định số 227/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 54)
19-02-2009 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận "Chuẩn Quốc gia về Y tế xã" năm 2008. (trang 55)
20-02-2009 Quyết định số 248/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban Hậu cần địa phương tỉnh. (từ trang 56 đến trang 57)
20-02-2009 Quyết định số 249/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay đổi thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. (trang 58)
12-02-2009 Quyết định số 205/QĐ-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm v/v phê duyệt xã, phường, thị trấn trọng điểm về phòng, chống HIV/AIDS năm 2009. (từ trang 59 đến trang 61)
3,722,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner