Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 02-10-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 09)
25-08-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 19)
09-09-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 20 đến trang 33)
11-09-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, cấp bù, lập, cấp phát và thanh quyết toán thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 34 đến trang 42)
29-09-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm tỉnh Hà Nam giai đoạn năm 2010 - 2015. (từ trang 43 đến trang 87)
02-10-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Nam. (từ trang 88 đến trang 92)
25-08-2009 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Hà Nam. (từ trang 93 đến trang 94)
31-08-2009 Quyết định số 1055/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 95)
31-08-2009 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (trang 96)
31-08-2009 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (trang 97)
31-08-2009 Quyết định số 1058/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại và cấp bằng công nhận lại trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 98)
28-09-2009 Quyết định số 1195/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hà Nam. (từ trang 99 đến trang 108)
30-09-2009 Quyết định số 1231/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhà nước về khoáng sản. (từ trang 109 đến trang 110)
30-09-2009 Quyết định số 1233/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận Điều lệ Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. (từ trang 111 đến trang 118)
30-09-2009 Quyết định số 1234/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về thay thế, bổ sung thành viên Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hà Nam. (trang 119)
3,722,335 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner