Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 61 xuất bản ngày 09-12-2009: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 12)
09-11-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian hoạt động đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 13)
25-11-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 17)
04-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 18 đến trang 23)
02-11-2009 Quyết định số 1445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 25)
04-11-2009 Quyết định số 1465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. (trang 26)
16-11-2009 Quyết định số 1525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. (trang 27)
30-11-2009 Quyết định số 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (từ trang 28 đến trang 29)
07-12-2009 Quyết định số 1645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Quy định phối hợp quản lý hạ tầng kỹ thuật và tài chính khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 30 đến trang 37)
16-10-2009 Quyết định số 1359/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 39)
19-10-2009 Quyết định số 1362/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội người khuyết tật huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (trang 40)
20-10-2009 Quyết định số 1383/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. (trang 41)
20-10-2009 Quyết định số 1403/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án phát triển đô thị Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. (trang 42)
20-10-2009 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đại học Hà Nam. (từ trang 43 đến trang 44)
29-10-2009 Quyết định số 1426/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Nam. (từ trang 45 đến trang 47)
30-10-2009 Quyết định số 1428/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Điều lệ quản lý thực hiện dự án Khu đô thị bờ Tây sông Đáy, thành phố Phủ Lý”. (từ trang 48 đến trang 55)
04-11-2009 Quyết định số 1456/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam. (từ trang 56 đến trang 57)
04-11-2009 Quyết định số 1460/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. (trang 58)
04-11-2009 Quyết định số 1461/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. (từ trang 59 đến trang 60)
04-11-2009 Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. (trang 61)
10-11-2009 Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Hà Nam. (từ trang 62 đến trang 63)
11-11-2009 Quyết định số 1505/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam. (từ trang 64 đến trang 65)
11-11-2009 Quyết định số 1506/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam. (từ trang 66 đến trang 67)
13-11-2009 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh. (trang 68)
04-12-2009 Quyết định số 1618/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Quan trắc, phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 69 đến trang 70)
3,722,282 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner