Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 02 xuất bản ngày 12-02-2010: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. (từ trang 02 đến trang 19)
19-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. (từ trang 20 đến trang 30)
01-02-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kết quả phân loại khu vực đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên và phân loại đường thuộc địa bàn các thị trấn huyện Duy Tiên năm 2010. (từ trang 31 đến trang 38)
11-02-2010 Quyết định số 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2010 V/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2010. (từ trang 39 đến trang 51)
12-01-2010 Quyết định số 36/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Hoà Mạc (giai đoạn 1), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam”. (từ trang 52 đến trang 58)
12-01-2010 Quyết định số 38/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Nam. (từ trang 59 đến trang 60)
3,723,807 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner