Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 11 xuất bản ngày 30-11-2010: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-11-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 06)
10-11-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Hà Nam. (trang 07)
15-11-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 14)
23-11-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị; trình tự thủ tục thực hiện xét duyệt, thứ tự và đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 21)
25-10-2010 Quyết định số 1169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Nhà hát chèo Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 23)
25-10-2010 Quyết định số 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 25)
25-10-2010 Quyết định số 1176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 28)
01-11-2010 Quyết định số 1196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bình Lục. (trang 29)
01-11-2010 Quyết định số 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường THPT Lê Hoàn, huyện Thanh Liêm. (trang 30)
03-11-2010 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. (từ trang 31 đến trang 32)
03-11-2010 Quyết định số 1226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. (trang 33)
03-11-2010 Quyết định số 1230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Nam. (từ trang 34 đến trang 35)
08-11-2010 Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. (từ trang 36 đến trang 45)
12-11-2010 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 46 đến trang 48)
12-11-2010 Quyết định số 1263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật và thú y cơ sở. (từ trang 49 đến trang 50)
18-11-2010 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý. (từ trang 51 đến trang 52)
18-11-2010 Quyết định số 1286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm văn hoá - thể thao thành phố Phủ Lý. (từ trang 53 đến trang 54)
02-11-2010 Quyết định số 1221/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2010 - 2011. (từ trang 55 đến trang 56)
12-11-2010 Quyết định số 1270/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. (trang 57)
30-11-2010 Quyết định số 1329/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 58 đến trang 59)
30-11-2010 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn các Khối thi đua và phân công Lãnh đạo phụ trách, Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua. (từ trang 60 đến trang 63)
3,724,183 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner