Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 05 xuất bản ngày 21-01-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. (từ trang 03 đến trang 22)
21-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, gắn với tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 26)
17-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. (từ trang 27 đến trang 28)
17-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ nhiệm vụ chi cho các đơn vị năm 2011. (từ trang 29 đến trang 32)
17-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 33 đến trang 38)
05-01-2011 Quyết định số 02/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Nam. (từ trang 39 đến trang 40)
05-01-2011 Quyết định số 14/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. (từ trang 41 đến trang 42)
13-01-2011 Quyết định số 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2011. (từ trang 43 đến trang 55)
28-12-2010 Quyết định số 1533/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống, làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2010. (từ trang 56 đến trang 57)
29-12-2010 Quyết định số 1577/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II. (trang 58)
05-01-2011 Quyết định số 12A/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. (trang 59)
06-01-2011 Quyết định số 26/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận chuẩn quốc gia về y tế xã. (trang 60)
3,719,419 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner