Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 08 xuất bản ngày 25-03-2011: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-03-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
08-03-2011 Quyết định số 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án huyện Lý Nhân. (từ trang 05 đến trang 06)
03-03-2011 Kế hoạch số 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam năm 2011. (từ trang 07 đến trang 13)
04-03-2011 Kế hoạch số 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. (từ trang 14 đến trang 19)
01-03-2011 Quyết định số 236/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2015. (từ trang 20 đến trang 26)
04-03-2011 Quyết định số 255/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động tăng cường năng lực quản lý tài chính công ngành y tế tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2013. (từ trang 27 đến trang 28)
09-03-2011 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt danh sách các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hoàn thành vào năm 2015. (từ trang 29 đến trang 30)
11-03-2011 Quyết định số 302/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các Trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (trang 31)
14-03-2011 Quyết định số 311/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ các bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. (trang 32)
14-03-2011 Quyết định số 312/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về giá thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 33 đến trang 34)
16-03-2011 Quyết định số 321/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác tư vấn giúp việc Ban quản lý Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực Ngành Y tế tỉnh Hà Nam do EU tài trợ. (từ trang 35 đến trang 36)
16-03-2011 Quyết định số 321A/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 37)
16-03-2011 Quyết định số 322/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 39)
16-03-2011 Quyết định số 323/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 40)
17-03-2011 Quyết định số 329/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Điều lệ Trường trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc”. (từ trang 41 đến trang 61)
18-03-2011 Quyết định số 342/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 62 đến trang 63)
21-03-2011 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2011. (trang 64)
3,708,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner