Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 10 xuất bản ngày 05-05-2011: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-04-2011 Quyết định số 494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế Hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện các Đề án: “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015 của Chính phủ. (từ trang 03 đến trang 09)
25-04-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Hà Nam học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 - 2015. (từ trang 10 đến trang 14)
25-04-2011 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (giai đoạn 2010 - 2015) tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 20)
25-04-2011 Quyết định số 497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015 tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 24)
22-04-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 25 đến trang 27)
25-04-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2011. (từ trang 28 đến trang 29)
04-04-2011 Quyết định số 414/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011. (từ trang 30 đến trang 31)
05-04-2011 Quyết định số 417/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Chỉnh phủ chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 33)
05-04-2011 Quyết định số 419/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Giấy chứng nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. (trang 34)
08-04-2011 Quyết định số 433/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức hội thi Olimpic tiếng Anh. (từ trang 35 đến trang 36)
19-04-2011 Quyết định số 467/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban tuyển sinh Quân sự tỉnh. (trang 37)
25-04-2011 Quyết định số 493/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2011 của tỉnh. (từ trang 38 đến trang 39)
25-04-2011 Quyết định số 498/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Hà Nam (Ban Chỉ đạo 127 tỉnh). (từ trang 40 đến trang 41)
25-04-2011 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh bổ sung thành phần Đoàn kiểm tra tại Điều 1, Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh. (trang 42)
26-04-2011 Quyết định số 508/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Trưởng Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hà Nam. (trang 43)
27-04-2011 Quyết định số 510/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam năm 2011. (từ trang 44 đến trang 46)
27-04-2011 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. (từ trang 47 đến trang 48)
20-04-2011 Chương trình số 417/CTr-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 49 đến trang 62)
22-04-2011 Công văn số 430/UBND-TC của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính căn cứ ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND. (trang 63)
3,708,858 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner