Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 11 xuất bản ngày 25-05-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 10)
20-05-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 11 đến trang 13)
20-05-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh”. (từ trang 14 đến trang 18)
23-05-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 19 đến trang 23)
05-05-2011 Quyết định số 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Đề án Phát triển cây vụ Đông hàng hoá tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 24 đến trang 27)
20-05-2011 Quyết định số 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”. (từ trang 28 đến trang 46)
13-05-2011 Kế hoạch số 547/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Hà Nam về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 47 đến trang 54)
18-05-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 55 đến trang 57)
17-05-2011 Quyết định số 575/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. (trang 58)
17-05-2011 Quyết định số 576/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 59)
18-05-2011 Quyết định số 577/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 60)
19-05-2011 Quyết định số 580/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 61)
23-05-2011 Quyết định số 591/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, mức độ II năm học 2010 - 2011. (từ trang 62 đến trang 63)
23-05-2011 Quyết định số 592/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay thế, bổ sung thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hà Nam. (trang 64)
3,719,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner