Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 14 xuất bản ngày 01-08-2011: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 03 đến trang 06)
15-07-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. (từ trang 07 đến trang 12)
15-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 14)
15-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách năm 2011 của tỉnh Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 16)
15-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2011 - 2012. (từ trang 17 đến trang 19)
15-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. (trang 20)
15-07-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thí điểm đấu giá quyền khai thác cát, đất để san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 27)
15-07-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Lý Nhân. (trang 28)
15-07-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 29 đến trang 42)
12-07-2011 Quyết định số 849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Công chứng số III. (trang 43)
19-07-2011 Quyết định số 885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. (từ trang 44 đến trang 45)
25-07-2011 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của UBND tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 47)
28-07-2011 Quyết định số 916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 50)
12-07-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (từ trang 51 đến trang 53)
11-07-2011 Quyết định số 827/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 54 đến trang 55)
11-07-2011 Quyết định số 840/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Trưởng ban Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2011 của tỉnh. (trang 56)
12-07-2011 Quyết định số 843/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban Hậu cần địa phương tỉnh Hà Nam. (trang 57)
15-07-2011 Quyết định số 861/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi giai đoạn 2011 - 2015” tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 58 đến trang 65)
15-07-2011 Quyết định số 868/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay đổi thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh. (trang 66)
18-07-2011 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (từ trang 67 đến trang 68)
3,719,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner