Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 15 xuất bản ngày 22-08-2011: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2011 - 2012. (từ trang 04 đến trang 06)
10-08-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. (trang 07)
18-08-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. (từ trang 08 đến trang 11)
26-07-2011 Quyết định số 901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2025. (từ trang 12 đến trang 16)
29-07-2011 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. (từ trang 17 đến trang 20)
02-08-2011 Quyết định số 926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 22)
02-08-2011 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 24)
02-08-2011 Quyết định số 928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam. (từ trang 25 đến trang 27)
03-08-2011 Quyết định số 931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Phòng công tác thanh niên. (trang 28)
17-08-2011 Thông báo số 94/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân công nhiệm vụ các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 29 đến trang 31)
04-08-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. (từ trang 32 đến trang 33)
19-08-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. (trang 34)
19-07-2011 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay thế Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg. (trang 35)
28-07-2011 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh. (từ trang 36 đến trang 37)
08-08-2011 Quyết định số 944/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc. (trang 38)
08-08-2011 Quyết định số 946/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn. (trang 39)
09-08-2011 Quyết định số 947/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 40 đến trang 41)
10-08-2011 Quyết định số 954/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VI (2006 - 2010). (trang 42)
10-08-2011 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Nam. (từ trang 43 đến trang 44)
10-08-2011 Quyết định số 958/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. (từ trang 45 đến trang 47)
10-08-2011 Quyết định số 964/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” tại tỉnh Hà Nam. (trang 48)
12-08-2011 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống, lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam năm 2011. (trang 49)
17-08-2011 Quyết định số 991/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chức danh Hiệu trưởng trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam. (trang 50)
17-08-2011 Quyết định số 992/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Hội đồng quản trị trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam. (trang 51)
17-08-2011 Quyết định số 993/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội Người khuyết tật thành phố Phủ Lý. (trang 52)
08-08-2011 Kế hoạch số 1061/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 53 đến trang 59)
3,708,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner