Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 18 xuất bản ngày 04-11-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2011 Quyết định số 1182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bãi bỏ Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh về việc giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm. (trang 03)
11-10-2011 Quyết định số 1210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VI (2006 - 2010)”. (từ trang 04 đến trang 07)
17-10-2011 Quyết định số 1246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 09)
05-10-2011 Quyết định số 1194/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 11)
11-10-2011 Quyết định số 1207/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định Dự án rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 12 đến trang 13)
11-10-2011 Quyết định số 1209/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2011 - 2012. (từ trang 14 đến trang 15)
13-10-2011 Quyết định số 1231/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chức danh Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa HDI. (trang 16)
17-10-2011 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Đề án sông Nhuệ - sông Đáy tỉnh Hà Nam. (từ trang 17 đến trang 20)
20-10-2011 Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020” tại tỉnh Hà Nam. (trang 21)
20-10-2011 Quyết định số 1266/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 23)
25-10-2011 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 24 đến trang 25)
24-10-2011 Chương trình số 1486/CTr-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hành động vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 26 đến trang 36)
24-10-2011 Kế hoạch số 1487/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 37 đến trang 51)
3,719,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner