Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 19 xuất bản ngày 16-11-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-11-2011 Quyết định số 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp “Hậu xi măng” tỉnh Hà Nam đến năm 2015. (từ trang 03 đến trang 09)
14-11-2011 Quyết định số 1402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định cam kết thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 14)
31-10-2011 Quyết định số 1336/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” (giai đoạn 2010 - 2015). (từ trang 15 đến trang 16)
31-10-2011 Quyết định số 1337/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Hà Nam lần thứ IV - năm 2012. (từ trang 17 đến trang 18)
03-11-2011 Quyết định số 1352/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi. (trang 19)
04-11-2011 Quyết định số 1363/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam. (từ trang 20 đến trang 21)
08-11-2011 Quyết định số 1375/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 23)
10-11-2011 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Hà Nam. (trang 24)
16-11-2011 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 25)
16-11-2011 Quyết định số 1407/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 27)
07-11-2001 Kế hoạch số 1565/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (từ trang 28 đến trang 33)
10-11-2001 Kế hoạch số 1585/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 34 đến trang 38)
11-11-2001 Kế hoạch số 1590/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020” giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 39 đến trang 46)
15-11-2001 Kế hoạch số 1604/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 47 đến trang 52)
3,719,426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner