Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 14-12-2011: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V, đê bối tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 08)
08-12-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý vi phạm để vật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phép trên lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 09 đến trang 13)
24-11-2011 Quyết định số 1453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 15)
28-11-2011 Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. (từ trang 16 đến trang 17)
02-12-2011 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 18 đến trang 24)
18-11-2011 Kế hoạch số 1624/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (từ trang 25 đến trang 29)
28-11-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. (từ trang 30 đến trang 33)
18-11-2011 Quyết định số 1415/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2015. (từ trang 34 đến trang 35)
21-11-2011 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi loại hình các trường mầm non bán công sang công lập trên địa bàn tỉnh. (từ trang 36 đến trang 37)
24-11-2011 Quyết định số 1452/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên. (từ trang 38 đến trang 40)
02-12-2011 Quyết định số 1503/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Y tế. (từ trang 41 đến trang 46)
02-12-2011 Quyết định số 1504/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Tư pháp. (từ trang 47 đến trang 51)
05-12-2011 Quyết định số 1527/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2012÷2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 52 đến trang 53)
05-12-2011 Quyết định số 1528/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2011÷2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 54 đến trang 55)
07-12-2011 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn thành viên Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hà Nam. (trang 56)
07-12-2011 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi. (từ trang 57 đến trang 59)
07-12-2011 Quyết định số 1547/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi. (từ trang 60 đến trang 62)
07-12-2011 Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch bãi đỗ xe, điểm dừng, đỗ phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 63 đến trang 75)
09-12-2011 Quyết định số 1563/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Tịch điền Long Đọi Sơn tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 76 đến trang 77)
09-12-2011 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Xây dựng Đề án Đại học Hà Nam. (từ trang 78 đến trang 79)
12-12-2011 Quyết định số 1583/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao. (từ trang 80 đến trang 81)
21-11-2011 Kế hoạch số 1625/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi các trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh. (từ trang 82 đến trang 86)
08-12-2011 Kế hoạch số 1766/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Thực hiện một số giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 87 đến trang 93)
13-12-2011 Kế hoạch số 1781/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hành động về bình đẳng giới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 94 đến trang 103)
3,708,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner