Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 01-01-2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 02 đến trang 65)
30-12-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. (từ trang 66 đến trang 84)
20-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 85 đến trang 93)
20-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012. (từ trang 94 đến trang 95)
20-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ nhiệm vụ chi cho các đơn vị năm 2012. (từ trang 96 đến trang 97)
20-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 98 đến trang 103)
3,721,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner