Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 27-12-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 03 đến trang 07)
07-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2013. (từ trang 08 đến trang 17)
07-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2011. (từ trang 18 đến trang 19)
07-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức sự nghiệp; giao biên chế công chức, viên chức sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2013. (từ trang 20 đến trang 24)
07-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 25 đến trang 88)
07-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 89 đến trang 90)
07-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 91 đến trang 102)
07-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. (từ trang 103 đến trang 105)
07-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 106 đến trang 108)
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2013. (từ trang 109 đến trang 110)
3,723,046 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner