Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 24 xuất bản ngày 01-06-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-05-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự và thủ tục trong quản lý đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 11)
18-05-2012 Quyết định số 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2025. (từ trang 12 đến trang 13)
29-05-2012 Quyết định số 724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất nấm ăn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 14 đến trang 22)
25-05-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo và tham mưu giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 25)
07-05-2012 Quyết định số 646/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm và trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, mức độ II năm học 2011 - 2012. (từ trang 26 đến trang 27)
09-05-2012 Quyết định số 649/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc lựa chọn xã, phường thí điểm mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng, chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 28 đến trang 29)
10-05-2012 Quyết định số 652/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tỉnh Hà Nam. (trang 30)
10-05-2012 Quyết định số 653/QĐ- UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Quyết định 267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 32)
15-05-2012 Quyết định số 662/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 33 đến trang 39)
16-05-2012 Quyết định số 674/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả cho thôi giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 40)
16-05-2012 Quyết định số 675/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả cho thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 41)
16-05-2012 Quyết định số 676/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 42)
16-05-2012 Quyết định số 678/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 43)
21-05-2012 Quyết định số 695/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 44)
24-05-2012 Quyết định số 702/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Điều lệ Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam”. (từ trang 45 đến trang 66)
29-05-2012 Quyết định số 722/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công kiêm Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. (trang 67)
3,721,830 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner