Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 03 xuất bản ngày 03-01-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. (từ trang 03 đến trang 04)
30-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 05 đến trang 11)
26-12-2011 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triểncông nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 12 đến trang 16)
29-12-2011 Quyết định số 1742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 17 đến trang 26)
22-12-2011 Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động của tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020. (từ trang 27 đến trang 48)
26-12-2011 Quyết định số 1687/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. (trang 49)
26-12-2011 Quyết định số 1689/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. (từ trang 50 đến trang 51)
26-12-2011 Quyết định số 1701/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 52 đến trang 53)
27-12-2011 Quyết định số 1705/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ IV - năm 2012. (từ trang 54 đến trang 55)
30-12-2011 Quyết định số 1808/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I. (trang 56)
3,721,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner