Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 29 xuất bản ngày 08-08-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2012 - 2013. (từ trang 03 đến trang 05)
31-07-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 06 đến trang 35)
17-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 36 đến trang 39)
26-07-2012 Quyết định số 965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Kim Bảng, Lý Nhân và thành phố Phủ Lý sang Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 40 đến trang 41)
30-07-2012 Quyết định số 996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 42 đến trang 44)
19-07-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. (từ trang 45 đến trang 46)
26-07-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012. (từ trang 47 đến trang 50)
11-07-2012 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án khu nhà ở thuộc Quy hoạch khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý”. (từ trang 51 đến trang 57)
30-07-2012 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Hà Nam. (trang 58)
30-07-2012 Quyết định số 982/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh tỉnh Hà Nam. (từ trang 59 đến trang 60)
3,721,774 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner