Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 32 xuất bản ngày 05-09-2012: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 11)
31-08-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 12 đến trang 18)
24-08-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát huy và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với quê hương trong xây dựng nông thôn mới. (từ trang 19 đến trang 20)
29-08-2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 21 đến trang 24)
14-08-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013. (trang 25)
15-08-2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 28)
02-08-2012 Quyết định số 1013/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Hà Nam. (từ trang 29 đến trang 30)
07-08-2012 Quyết định số 1029/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 31)
08-08-2012 Quyết định số 1047/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (trang 32)
14-08-2012 Quyết định số 1068/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (trang 33)
14-08-2012 Quyết định số 1069/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 34)
16-08-2012 Quyết định số 1083/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Đại học Nam Cao. (từ trang 35 đến trang 40)
16-08-2012 Quyết định số 1086/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý. (từ trang 41 đến trang 43)
17-08-2012 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người khuyết tật huyện Lý Nhân. (trang 44)
17-08-2012 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Phủ Lý. (trang 45)
17-08-2012 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bình Lục. (trang 46)
17-08-2012 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Duy Tiên. (trang 47)
17-08-2012 Quyết định số 1093/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Lý Nhân. (trang 48)
17-08-2012 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Liêm. (trang 49)
17-08-2012 Quyết định số 1095/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Kim Bảng. (trang 50)
23-08-2012 Quyết định số 1110/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh. (trang 51)
27-08-2012 Quyết định số 1126/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. (từ trang 52 đến trang 59)
3,721,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner