Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 33 xuất bản ngày 19-09-2012: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-09-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. (từ trang 03 đến trang 11)
14-09-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 12 đến trang 20)
17-09-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định “Chế độ thù lao viết, biên tập tin bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam và các bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh”. (từ trang 21 đến trang 24)
05-09-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. (từ trang 25 đến trang 29)
07-09-2012 Quyết định số 1176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong 15 năm (1997 - 2011) hết hiệu lực thi hành. (từ trang 30 đến trang 40)
12-09-2012 Quyết định số 1193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng và mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội. (từ trang 41 đến trang 42)
28-08-2012 Quyết định số 1129/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Hà Nam. (từ trang 43 đến trang 44)
28-08-2012 Quyết định số 1134/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Sân vận động thị trấn Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh. (từ trang 45 đến trang 49)
30-08-2012 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 50)
31-08-2012 Quyết định số 1153/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tỉnh Hà Nam. (từ trang 51 đến trang 52)
06-09-2012 Quyết định số 1170/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 53)
06-09-2012 Quyết định số 1172/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. (trang 54)
13-09-2012 Quyết định số 1196/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Thanh tra tỉnh. (từ trang 55 đến trang 59)
3,722,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner