Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 05 xuất bản ngày 22-03-2013: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-02-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định tỷ lệ phần trăm (%) chi phí khoán, quản lý và sử dụng chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quĩ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá cấp huyện, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu. (từ trang 03 đến trang 04)
28-02-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. (trang 05)
08-03-2013 Quyết định số 267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật. (trang 06)
14-03-2013 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. (từ trang 07 đến trang 16)
27-02-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo. (từ trang 17 đến trang 18)
08-03-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. (từ trang 19 đến trang 20)
08-03-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. (từ trang 21 đến trang 22)
08-03-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 24)
06-03-2013 Quyết định số 262/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. (trang 25)
11-03-2013 Quyết định số 270/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 28)
12-03-2013 Quyết định số 278/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. (từ trang 29 đến trang 58)
3,721,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner