Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 12 xuất bản ngày 30-05-2013: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-04-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 07)
04-05-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Bình Lục. (từ trang 08 đến trang 13)
08-05-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013. (từ trang 14 đến trang 15)
23-05-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt số hiệu đường Huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013). (từ trang 16 đến trang 21)
27-05-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định công tác tổ chức quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 22 đến trang 28)
03-05-2013 Quyết định số 455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”. (từ trang 29 đến trang 52)
26-04-2013 Quyết định số 444/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá bồi thường đất phục vụ GPMB các hạng mục của dự án Phát triển khu đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý. (từ trang 53 đến trang 54)
04-05-2013 Quyết định số 456/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. (từ trang 55 đến trang 58)
13-05-2013 Quyết định số 486/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập phân hiệu 2 Trường trung cấp Y Dược Hà Nam tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. (trang 59)
3,721,896 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner