Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 15 xuất bản ngày 31-07-2013: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 03 đến trang 06)
16-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) và Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 07 đến trang 09)
16-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2013 - 2014. (từ trang 10 đến trang 12)
12-07-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013. (từ trang 13 đến trang 14)
16-07-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Hà Nam. (từ trang 15 đến trang 17)
19-07-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 18 đến trang 24)
09-07-2013 Quyết định số 726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thành viên Tổ Công tác Xúc tiến đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (trang 25)
17-07-2013 Quyết định số 763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất. (từ trang 26 đến trang 27)
19-07-2013 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 40)
26-07-2013 Quyết định số 831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Công chứng số IV tỉnh Hà Nam. (trang 41)
05-07-2013 Quyết định số 720/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Trường Mầm non tư thục Hiệp Hòa. (từ trang 42 đến trang 43)
10-07-2013 Quyết định số 727/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2015. (trang 44)
11-07-2013 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Hà Nam. (từ trang 45 đến trang 46)
15-07-2013 Quyết định số 751/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam. (từ trang 47 đến trang 48)
19-07-2013 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thành viên Đoàn Kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả thực hiện Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi giai đoạn 2010 - 2015. (trang 49)
24-07-2013 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. (từ trang 50 đến trang 54)
26-07-2013 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về nhân quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 55 đến trang 56)
3,721,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner