Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 17 xuất bản ngày 03-09-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-08-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
13-08-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam. (từ trang 05 đến trang 09)
14-08-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 17)
19-08-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Phủ Lý. (từ trang 18 đến trang 22)
23-08-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 27)
28-08-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 31)
13-08-2013 Quyết định số 912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 32 đến trang 34)
16-08-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. (từ trang 35 đến trang 36)
21-08-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 37 đến trang 41)
15-08-2013 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của tỉnh Hà Nam. (từ trang 42 đến trang 44)
16-08-2013 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quản lý tổ chức hội. (trang 45)
16-08-2013 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 46)
26-08-2013 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 47)
27-08-2013 Quyết định số 991/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 52)
29-08-2013 Quyết định số 999/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. (trang 53)
30-08-2013 Quyết định số 1004/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường, trường Cao đẳng nghề Hà Nam”. (từ trang 54 đến trang 58)
3,721,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner