Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 18 xuất bản ngày 30-09-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 13)
09-09-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 19)
13-09-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. (từ trang 20 đến trang 25)
24-09-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 31)
24-09-2013 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. (trang 32)
04-09-2013 Quyết định số 1010/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Hà Nam, năm 2013. (từ trang 33 đến trang 34)
04-09-2013 Quyết định số 1011/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam. (từ trang 35 đến trang 37)
12-09-2013 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 38 đến trang 43)
16-09-2013 Quyết định số 1060/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam. (trang 44)
24-09-2013 Quyết định số 1102/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 45 đến trang 56)
3,708,950 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner