Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 19 xuất bản ngày 04-10-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-09-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 13)
30-09-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên. (từ trang 14 đến trang 18)
30-09-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên. (từ trang 19 đến trang 23)
30-09-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên. (từ trang 24 đến trang 28)
02-10-2013 Quyết định số 1137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020. (từ trang 29 đến trang 32)
02-10-2013 Quyết định số 1139/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý và xây dựng nhà dịch vụ cho thuê để ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 33 đến trang 42)
02-10-2013 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thiết kế quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. (từ trang 43 đến trang 52)
3,721,960 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner