Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 21 xuất bản ngày 15-11-2013: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2013 Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. (từ trang 03 đến trang 11)
11-11-2013 Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên. (từ trang 12 đến trang 16)
11-11-2013 Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trác Văn, huyện Duy Tiên. (từ trang 17 đến trang 21)
11-11-2013 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Duy Minh, huyện Duy Tiên. (từ trang 22 đến trang 26)
11-11-2013 Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Duy Hải, huyện Duy Tiên. (từ trang 27 đến trang 31)
11-11-2013 Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên. (từ trang 32 đến trang 36)
11-11-2013 Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. (từ trang 37 đến trang 41)
11-11-2013 Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Châu Giang, huyện Duy Tiên. (từ trang 42 đến trang 46)
05-11-2013 Quyết định số 1285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 47 đến trang 51)
04-11-2013 Quyết định số 1279/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức chi cụ thể hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 52 đến trang 54)
04-11-2013 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình vận hành hệ thống công trình trạm bơm Lạc Tràng II, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. (từ trang 55 đến trang 59)
3,721,819 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner