Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 43 xuất bản ngày 25-12-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2013 Quyết định số 75/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý. (từ trang 03 đến trang 07)
09-12-2013 Quyết định số 76/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý. (từ trang 08 đến trang 12)
09-12-2013 Quyết định số 77/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. (từ trang 13 đến trang 17)
09-12-2013 Quyết định số 78/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý. (từ trang 18 đến trang 22)
09-12-2013 Quyết định số 79/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý. (từ trang 23 đến trang 26)
09-12-2013 Quyết định số 80/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 27 đến trang 33)
09-12-2013 Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý. (từ trang 34 đến trang 38)
09-12-2013 Quyết định số 82/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý. (từ trang 39 đến trang 43)
09-12-2013 Quyết định số 83/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý. (từ trang 44 đến trang 47)
24-12-2013 Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, cấp bù, lập, cấp phát và thanh quyết toán Thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 59)
3,708,880 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner