Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 01 xuất bản ngày 25-01-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 05)
08-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 06 đến trang 07)
10-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 13)
11-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 17)
11-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 18 đến trang 19)
21-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 và Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012. (từ trang 20 đến trang 21)
22-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 22 đến trang 25)
22-01-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 30)
23-01-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 32)
11-01-2013 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bộ phận Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản của tỉnh Hà Nam. (từ trang 33 đến trang 34)
23-01-2013 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013. (từ trang 35 đến trang 50)
08-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. (từ trang 51 đến trang 53)
09-01-2013 Quyết định số 54/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao tỉnh Hà Nam. (từ trang 54 đến trang 55)
23-01-2013 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tỉnh Hà Nam. (từ trang 56 đến trang 57)
11-01-2013 Công văn số 56/UBND-KSTT của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. (trang 58)
21-01-2013 Công văn số 94/UBND-VX của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. (trang 59)
3,708,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner