Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 02 + 03 xuất bản ngày 02-01-2014: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2013 Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 03 đến trang 30)
27-12-2013 Quyết định số 87/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 31 đến trang 32)
30-12-2013 Quyết định số 88/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã An Lão, huyện Bình Lục. (từ trang 33 đến trang 37)
30-12-2013 Quyết định số 89/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tràng An, huyện Bình Lục. (từ trang 38 đến trang 42)
30-12-2013 Quyết định số 90/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tiêu Động, huyện Bình Lục. (từ trang 43 đến trang 47)
30-12-2013 Quyết định số 91/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục. (từ trang 48 đến trang 52)
30-12-2013 Quyết định số 92/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. (từ trang 53 đến trang 57)
30-12-2013 Quyết định số 93/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng. (từ trang 58 đến trang 62)
30-12-2013 Quyết định số 94/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng. (từ trang 63 đến trang 67)
30-12-2013 Quyết định số 95/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. (từ trang 68 đến trang 72)
30-12-2013 Quyết định số 96/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. (từ trang 73 đến trang 75)
31-12-2013 Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 76 đến trang 80)
31-12-2013 Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định danh sách Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện, thành phố. (từ trang 81 đến trang 82)
3,449,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner