Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 10 xuất bản ngày 29-04-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-03-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 09)
31-03-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 10)
01-04-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam. (từ trang 11 đến trang 15)
01-04-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 16 đến trang 22)
02-04-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 23 đến trang 29)
23-04-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, ban hành kèm theo Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh. (từ trang 30 đến trang 31)
28-02-2014 Quyết định số 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT Phủ Lý thành Trường THPT A Phủ Lý. (trang 32)
28-02-2014 Quyết định số 206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT C Duy Tiên thành Trường THPT C Phủ Lý. (trang 33)
01-04-2014 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu thành Trung tâm xúc tiến đầu tư; quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm xúc tiến đầu tư. (từ trang 34 đến trang 36)
01-04-2014 Quyết định số 299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam. (từ trang 37 đến trang 40)
03-04-2014 Quyết định số 312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn (xóm) thành tổ dân phố thuộc các phường, thành phố Phủ Lý. (từ trang 41 đến trang 43)
24-04-2014 Quyết định số 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh. (từ trang 44 đến trang 52)
25-04-2014 Quyết định số 402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 53 đến trang 57)
07-04-2014 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 58 đến trang 64)
23-04-2014 Quyết định số 395/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc và Trường mầm non Hoa Hồng thành Trường mầm non thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. (từ trang 65 đến trang 66)
3,719,434 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner