Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 11 xuất bản ngày 16-06-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-05-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 07)
03-06-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 13)
09-06-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng; mức hỗ trợ người khuyết tật sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; kinh phí chi cho việc tổ chức, thực hiện xác định mức độ khuyết tật và xét duyệt trợ cấp xã hội cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 14 đến trang 20)
09-06-2014 Quyết định số 557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế “Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 21 đến trang 27)
10-06-2014 Quyết định số 564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014. (trang 28)
12-06-2014 Quyết định số 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Giải thưởng Karl Landsteiner. (từ trang 29 đến trang 31)
15-05-2014 Quyết định số 457/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn các Khối thi đua và phân công Lãnh đạo phụ trách Khối. (từ trang 32 đến trang 36)
16-05-2014 Quyết định số 458/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cấp huyện; cấp xã và thôn, tổ dân phố thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý. (từ trang 37 đến trang 38)
21-05-2014 Quyết định số 475/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam. (từ trang 39 đến trang 40)
26-05-2014 Quyết định số 488/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Phủ Lý. (trang 41)
30-05-2014 Quyết định số 519/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban nhân dân các huyện quản lý. (từ trang 42 đến trang 43)
04-06-2014 Quyết định số 534/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy định tuyển sinh trung học phổ thông. (từ trang 44 đến trang 54)
3,719,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner