Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 15 xuất bản ngày 15-08-2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015. (từ trang 03 đến trang 06)
28-07-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 07 đến trang 30)
05-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 31 đến trang 42)
07-08-2014 Quyết định số 802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (trang 43)
31-07-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên cổng thông tin điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. (từ trang 44 đến trang 45)
05-08-2014 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam. (từ trang 46 đến trang 48)
13-08-2014 Quyết định số 821/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ và Trường mầm non Liên Cơ thành Trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. (từ trang 49 đến trang 50)
13-08-2014 Quyết định số 822/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học Hòa Lý và Trường Tiểu học Nguyên Lý thành Trường Tiểu học xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân. (từ trang 51 đến trang 52)
01-08-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 53 đến trang 54)
04-08-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015. (từ trang 55 đến trang 56)
11-08-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. (từ trang 57 đến trang 58)
3,578,267 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner