Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 16 xuất bản ngày 01-09-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
19-08-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 05 đến trang 15)
19-08-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. (từ trang 16 đến trang 31)
08-08-2014 Quyết định số 806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các Dự án trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Dự án ngoài danh mục tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh). (từ trang 32 đến trang 36)
13-08-2014 Quyết định số 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung các Dự án thực hiện trong năm 2014 trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Dự án ngoài danh mục tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh). (từ trang 37 đến trang 39)
13-08-2014 Quyết định số 823/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học Chính Lý và Trường Tiểu học Hùng Lý thành Trường Tiểu học xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. (từ trang 40 đến trang 41)
13-08-2014 Quyết định số 824/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Hợp Lý và Trường Tiểu học B Hợp Lý thành Trường Tiểu học xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân. (từ trang 42 đến trang 43)
13-08-2014 Quyết định số 825/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học Chân Lý và Trường Tiểu học Tân Lý thành Trường Tiểu học xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. (từ trang 44 đến trang 45)
13-08-2014 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học Chung Lý và Trường Tiểu học Bảo Lý thành Trường Tiểu học xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân. (từ trang 46 đến trang 47)
13-08-2014 Quyết định số 827/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học Nhân Tiến và Trường Tiểu học Nhân Thắng thành Trường Tiểu học xã Tiến Thắng huyện Lý Nhân. (từ trang 48 đến trang 49)
13-08-2014 Quyết định số 829/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học Nhân Phúc và Trường Tiểu học Nhân Phú thành Trường Tiểu học xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân. (từ trang 50 đến trang 51)
13-08-2014 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường mầm non thị trấn Bình Mỹ và Trường mầm non 1-6 thành Trường mầm non thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục. (từ trang 52 đến trang 53)
13-08-2014 Quyết định số 831/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Bình Nghĩa và Trường Tiểu học B Bình Nghĩa thành Trường Tiểu học xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. (từ trang 54 đến trang 55)
13-08-2014 Quyết định số 832/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Tràng An và Trường Tiểu học B Tràng An thành Trường Tiểu học xã Tràng An, huyện Bình Lục. (từ trang 56 đến trang 57)
13-08-2014 Quyết định số 833/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Tiêu Động và Trường Tiểu học B Tiêu Động thành Trường Tiểu học xã Tiêu Động, huyện Bình Lục. (từ trang 58 đến trang 59)
3,719,445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner