Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 10-09-2014: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-08-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 07)
20-08-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thư viện, phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 08 đến trang 10)
20-08-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Hà Nam. (từ trang 11 đến trang 12)
20-08-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 15)
20-08-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 16 đến trang 19)
20-08-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 20 đến trang 22)
29-08-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 23 đến trang 27)
03-09-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 28 đến trang 33)
29-08-2014 Quyết định số 900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 34 đến trang 36)
06-09-2014 Quyết định số 925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Nam. (trang 37)
06-09-2014 Quyết định số 926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Nam. (từ trang 38 đến trang 46)
13-08-2014 Quyết định số 834/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A An Lão và Trường Tiểu học B An Lão thành Trường Tiểu học xã An Lão, huyện Bình Lục. (từ trang 47 đến trang 48)
13-08-2014 Quyết định số 835/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Nhật Tân và Trường Tiểu học B Nhật Tân thành Trường Tiểu học xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng. (từ trang 49 đến trang 50)
13-08-2014 Quyết định số 836/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Tân Sơn và Trường Tiểu học B Tân Sơn thành Trường Tiểu học xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng. (từ trang 51 đến trang 52)
13-08-2014 Quyết định số 837/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Đồng Hóa và Trường Tiểu học B Đồng Hóa thành Trường Tiểu học xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng. (từ trang 53 đến trang 54)
13-08-2014 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Lê Hồ và Trường Tiểu học B Lê Hồ thành Trường Tiểu học xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng. (từ trang 55 đến trang 56)
13-08-2014 Quyết định số 839/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học Khả Phong A và Trường Tiểu học Khả Phong B thành Trường Tiểu học xã Khả Phong, huyện Kim Bảng. (từ trang 57 đến trang 58)
15-08-2014 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. (từ trang 59 đến trang 65)
15-08-2014 Quyết định số 847/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Khuyến nông thành phố Phủ Lý. (từ trang 66 đến trang 67)
15-08-2014 Quyết định số 848/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Bảo vệ thực vật thành phố Phủ Lý. (từ trang 68 đến trang 69)
20-08-2014 Quyết định số 864/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Chuyên Ngoại và Trường Tiểu học B Chuyên Ngoại thành Trường Tiểu học xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. (từ trang 70 đến trang 71)
28-08-2014 Quyết định số 891/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Thanh Nghị và Trường Tiểu học B Thanh Nghị thành Trường Tiểu học Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (từ trang 72 đến trang 73)
28-08-2014 Quyết định số 892/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Thanh Hải và Trường Tiểu học B Thanh Hải thành Trường Tiểu học Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (từ trang 74 đến trang 75)
28-08-2014 Quyết định số 893/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Liêm Sơn và Trường Tiểu học B Liêm Sơn thành Trường Tiểu học Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (từ trang 76 đến trang 77)
28-08-2014 Quyết định số 894/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Trung học cơ sở A Thanh Nghị và Trường Trung học cơ sở B Thanh Nghị thành Trường Trung học cơ sở Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (từ trang 78 đến trang 79)
28-08-2014 Quyết định số 896/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (trang 80)
28-08-2014 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam. (từ trang 81 đến trang 82)
25-08-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 83 đến trang 90)
3,719,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner